3. NOWE I ROZSZERZONE PRAWA OBYWATELI

Przepisami RODO wprowadzone zostaje:

  • „prawo do bycia zapomnianym” (skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte).
  • uprawnienie do żądania przeniesienia danych
  • oraz wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane.
    Osoby, których dane dotyczą, będą także miały rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, w tym prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem danych osobowych, co ma niebagatelne znaczenie dla firm bazujących na analityce danych.