RODO dla firm

Kto powinien zwrócić szczególną uwagę na RODO? Abstrahując od oczywistego „wszyscy”, w tym wpisie chcę nakreślić grupy najbardziej dotknięte nowymi przepisami.