Marketing bezpośredni

RODO będzie utrudnieniem dla marketingowców w dwojaki sposób. Po pierwsze wspomniane wyżej profilowanie (również w przypadku wyselekcjonowania odpowiedniej grupy odbiorców ze względu na dane demograficzne, zainteresowania czy lokalizację). Nie jest też tajemnicą, że telemarketerzy kupują bazy potencjalnych klientów. Według nowych regulacji operowanie takimi danymi będzie podlegało innym zasadom. Na każdą operację przetwarzania danych (w tym ich przechowywanie czy używanie do celów marketingowych) będzie potrzebna uzyskana a priori zgoda. Brak takiej zgody na pewno wywrze wpływ na skuteczność kampanii marketingowych.