Jakie czynności podlegają RODO?

RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak:

  • zbieranie danych,
  • przechowywanie danych,
  • usuwanie danych,
  • opracowywanie danych,
  • udostępnianie danych.

Co bardzo ważne, RODO obejmuje wszelkie czynności, które mają za przedmiot dane osobowe – czyli nie tylko np. usługę
archiwizowania dokumentów, ale wszelkie usługi, w których dochodzi do zbierania danych osobowych. RODO powinni
więc stosować:

  •  przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem danych – archiwizowanie danych, niszczenie dokumentów, usługi
    kurierskie itp.,
  • przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe przy okazji świadczenia innych usług, np. pośrednicy ubezpieczeniowi, agenci biur podróży, księgowi, sklepy internetowe, zarządcy nieruchomości itp.

Podstawa prawna – art. 3, 4 pkt 2 RODO. Opracowanie: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.