Co z instytucjami?

Kolejna nowa zasada będzie dotyczyła przenoszenia danych. Każdy obywatel będzie mógł wystąpić do administratora – czyli przedsiębiorcy, który zarządza jego danymi – z żądaniem przekazania danych osobowych w formie pliku pdf. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie zobowiązany na zawołanie pokazać, które konkretnie dane wykorzystuje w swojej działalności. Ale to tylko element zasady przenoszenia.

Jako całość, ma ona służyć pełniejszemu realizowaniu zasady autonomii informacyjnej, w myśl której mamy prawo decydować o własnych danych osobowych, i pod tym kątem zapewnić nam więcej bezpieczeństwa oraz wygody. Na przykład przy transferze danych między jednym przedsiębiorstwem a drugim.