Dział prawny

Każda firma od momentu wejścia w życie regulacji będzie musiała zadbać o prosty, zwięzły i zrozumiały przekaz adnotacji i klauzul. Nie będzie już można odsyłać użytkowników pomiędzy Dziennikiem Ustaw, regulaminami i instrukcjami. A w przypadku gdy z naszych usług mogą korzystać dzieci – przekaz powinien być zrozumiały również dla nich – wraz z informacją o konieczności akceptacji przez opiekuna. Nie można oczekiwać od osób chcących zapisać się na newsletter tego, że sprawdzą treść Dziennika Ustaw sprzed dwudziestu lat.