Profilowanie

Czym jest profilowanie?

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który:
• odbywa się w sposób automatyczny,
• ma na celu ocenę osoby fizycznej lub przewidywanie jej zachowania.
Przykłady:
• automatyczny dobór reklam na stronie internetowej w oparciu o wcześniejszą aktywność na tej stronie,
• automatyczne obliczenie składki ubezpieczeniowej w oparciu o dane podane na stronie internetowej.
Profilowanie zawsze wymaga poinformowania o tym osób, które są profilowane.