Nazwa potoczna : rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych Skrót nazwy : GDPR, RODO Data wydania : 27 kwietnia 2016 r. Miejsce publikacji :  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016 Data wejścia w życie : 24 maja 2018 r. Rodzaj aktu : rozporządzenie Przedmiot regulacji : ochrona danych osobowych Status : oczekujący